Quines millores aporto al teu municipi?

Background millores municipi

+ Seguretat

Els busos circulen amb autonomia gràcies a un sistema de GPS de gran precisió i nombrosos sensors làsers que en permeten seguir el recorregut i detectar tot tipus d’obstacles. La seva intel·ligència artificial els ajuda a aprendre de cada viatge i a decidir en cada situació l’opció més segura.

+ Sostenibilitat

Una mobilitat 100 % elèctrica ajudarà a reduir la contaminació acústica i atmosfèrica de les ciutats. La interconnectivitat del sistema afavoreix un transport que pot atendre les necessitats de la ciutadania d’una manera més ràpida i acurada, que fomenta la intermodalitat i redueix congestions. En aquest sentit, promou una mobilitat més sostenible.

+ Accesibilitat

Flexibilitat i accés al transport públic:. Com que, aquests vehicles són més petits, podran arribar més fàcilment a totes les zones urbanitzades. Seran serveis flexibles i personalitzats, en el temps i en l’espai, integrats en la xarxa de transport públic. Això permet assolir un transport més inclusiu, intergeneracional i accessible.